Hammars Badförening
Hammars badväg | Västra Frölunda | N 57° 37' 35.68", E 11° 52' 37.54"

Sjösättning 2022

(klicka på önskat datum för bokning av tid)
Bokningen stänger 16:30 dagen före avsedd sjösättningsdag


Innan sjösättning • Båten måste vara försäkrad vid sjösättningstillfället!

 • Kontrollera lufttrycket i båtvagnens däck och att kulkopplingen fungerar.

 • Smörj stöttor och vantskruvar på båtvagnen.

 • Förbered med en lång tamp, cirka 8-10 meter i fören på båten.

 • Vid transport på trailer är det viktigt att surra fast båten med flera ordentliga spännband så att den inte kan röra sig i förhållande till trailern.

 • Om båten ska lyftas i sling, det vill säga med band runt båten, är det bra att i förväg markera på fribordet var saker som kan skadas sitter. Markera till exempel med tejp var roder, axel, S-drev och givare för logg och ekolod sitter. Alternativt kan du markera var slingen ska sättas om du känner till det.

 • Se över bränsleledningar och byt bränslefilter för att undvika motorstopp. Har du en dieselmotor så kontrollera att det inte skett någon bakterietillväxt i tanken. Ha alltid med ett bränslefilter i reserv under båtturen.

 • Kontrollera och vid behov byt zinkanoderna i motor samt på drevet, skrovet och propelleraxeln.

 • Se till att batterierna är fulladdade, att det finns tillräckligt med batterivatten och att det inte finns oxid på anslutningarna.

 • Kontrollera att skrovgenomföringarna går lätt att stänga och öppna samt att slangarna är fräscha och sitter fast ordentligt med dubbla slangklämmor. Kontrollera även andra hål som gjorts i botten för till exempel givare till ekolod och logg.

 • Kontrollera alla kylvattenslangar. Läckande kylvattenslangar utgör en fara. Motorn kan överhettas och båten vattenfyllas. Skadade avgasslangar kan orsaka intrång av giftiga avgaser och vattenfyllning av båten. Gummi hårdnar och blir sprött när det åldras. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera slangarnas kondition och byta ut dessa då de visar tecken på sprickbildning eller bristningar i armeringen.

 • Byt eller kontrollera impellern i sjövattenpumpen. Byt alltid ut en skadad eller sliten impeller, dock minst vartannat år. Tag för vana att alltid ha en ny impeller och packning för impellerpumpens lock i reserv ombord.

 • Om du har VHF ombord, ropa upp Göteborgradio och kontrollera att den fungerar.